home kennisbank over ons
'Lowest-effort/highest-impact' handvatten voor de complexe en snel veranderende wereld van vandaag

 

 

Komt het volgende u bekend voor?

Uw organisatie heeft te maken met doorlopende bezuinigingsdruk.

U hebt ervaren dat de gebruikelijke werkwijzen1 en best practices/methodieken2 de ene keer prima werkten en de andere keer niet dát leverden wat van hun verwacht werd. U vraagt zich af: wat is hier aan de hand?

U hebt misschien van vooraanstaande adviseurs gehoord dat traditionele werkwijzen, best practices en methodieken voor een wereld zijn geoptimaliseerd die niet meer bestaat (zie bijvoorbeeld Nederland Kantelt).

U bent uw organisatie al aan het transformeren. U vraagt zich af: hoe transfereer ik mijn organisatie met minimale interruptie voor de dagelijkse gang van zaken? Wat is nodig zodat het nieuwe model ook met (tien)duizenden medewerkers functioneert?

 

Kan het zijn dat u op zoek bent naar een antwoord op de volgende vraag:

 

Waar zijn de handvatten die mij vertellen wat in de huidige wereld werkt en wat niet werkt?

 

 

‘Root cause analysis nieuwe stijl' leverde antwoorden, handvatten en resultaten

‘Root cause analysis nieuwe stijl' leverde antwoorden op de boven aangegeven vragen. Het vertalen naar ‘low-effort/high-impact' handvatten was een relatief kleine moeite. In een aantal gevallen was het, ondanks de bestaande bureaucratie, mogelijk buitengewone resultaten te realiseren waar gebruikelijke aanpak niet verder kwam.

Voorbeelden van Resultaten

 • Zie www.zorgdenkers.nl
 • Overbruggen van de communicatiekloof bij 30.000 medewerkers, met een fractie van de gebruikelijke kosten en inzet, via ‘Guided Self-Organisation'.
 • Toen de ComDyS oprichter in zijn familie met ADHD en dyslexie te maken kreeg wees de kennis rondom kernoorzaken de weg naar betere therapieën: slechts één ADHD uitbarsting in negen jaar i.p.v. dagelijks. Zijn eerste boek kunnen lezen en terug naar regulier onderwijs.
 • Een vervolgtraject leverde 20 therapieën en preventiemogelijkheden met aanwijzingen voor het leveren van resultaat (bij dyslexie, ADHD, autisme, etc.). Het ziet ernaar uit dat bij 18 van de 20 sprake is van technieken zoals de alternatieve route die ons door navigatiesystemen wordt getoond. Dat is zonder dat iemand het weet. De Stad van Morgen, Eindhoven heeft dit in 2015 opgepakt.

Voorbeelden van kernoorzaken die wij regelmatig bij grotere organisaties tegenkomen vindt u hier.

 

 

Hoe wij te werk gaan

 Uitgangspunt van onze activiteiten is dat, in de complexe wereld van vandaag, iedere organisatie anders is. Als buitenstaander kunnen wij u niet vertellen wat het beste voor uw organisatie is. Dat zal niet werken.

Wij helpen u de voor u relevante kernoorzaken, antwoorden en handvatten te vinden. Om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden en om het traject in een stroomversnelling te brengen, brengen wij mogelijk relevante kernoorzaken en handvatten in. U bepaalt of ze ook voor uw organisatie van toepassing zijn en wat er eventueel anders moet. Wij beginnen met ‘lowest-effort/highest-impact' mogelijkheden. Dat kan al vanaf een workshop van één dagdeel.

 

 


Mogelijkheden voor U en Uw Organisatie

Hier een aantal ‘low-effort/high-impact' mogelijkheden:

 • Als bestuurder/directeur weet u vragen te stellen die uw medewerkers zo sturen dat ze de handvatten en oplossingen identificeren die in de huidige wereld werken.
 • Een ‘stop-doing list', samengesteld vanuit de relevante kernoorzaken en handvatten, maakt medewerkers en financiële middelen vrij voor de verdere stappen. Omdat de mogelijkheid bestaat dat bureaucratische obstakels verdwijnen, heeft het een motiverende werking op de medewerkers.
 • Heeft uw organisatie last van verlammende bureaucratie of te veel complexiteit? Dan bestaat de mogelijkheid van een grote bezuinigings- en motivatiemogelijkheid op niet-productieve kosten (win-win).

Verdere mogelijkheden:

 • Snelle besluitvorming door een governance structuur die de besluitvorming op het optimale niveau brengt.
 • Innovaties, die in de bureaucratie bleven steken, komen weer door het systeem.
 • Minder ziekteverzuim door minder stress en gemotiveerde medewerkers.

 

 

 

 

 

 

Om te bepalen of het mogelijk is voor uw organisatie een verschil te maken kunt u contact opnemen met Eugen Oetringer: +31-6-5063 6956 of info@comdys.com.

 

 

 


1 Opsplitsen van complexe uitdagingen in deelgebieden, het lineaire procesmodel, wiskunde, oorzaak en gevolg, vereenvoudigen, etc.

2 Governance, projectmanagement, risicomanagement, kwaliteitsmanagement, ITIL, etc.

 

 Blog LinkedIn


Events

12 mei: A 'Simple' Guideline To Eliminate Crippling Bureaucracy, Venture Café, Rotterdam

27 mei: Een 'eenvoudig' handvat voor het elimineren van verlammende bureaucratie, Rotterdam Kantelt (part of the intro session)

2 juni, Masterclass: beinvloeden van gangbare werkwijzen, Congres Medisch Leiderschap, 2016, Nieuwegein 

 


Wij dragen bij aan/werken samen met: 

Zorgdenkers Netwerk    Stad van Morgen

Denktank Project NL

 


Health Check

Does a communication gap exist in my organisation? PDF download

 Website and content management system designed and built by Artery Solutions Ltd, Kingsbridge, Devon, http://www.arterysolutions.com 01548 857676
CM11_ComDys2009a_www [CM11_ComDys2009a]