Startpagina

 

Hardnekkige problemen pakken wij bij de wortel aan:
oproep tot actie
  De essentie    De oproep tot actie
Business Intelligence – Big Data – Analytics
 

 

OPMERKELIJK

Wij hebben een overvloed aan best practices, tools en experts. Waar zijn diegenen, die ervoor zorgen dat niet alleen de deeloplossingen functioneren, maar ook het geheel op bedrijfs- en systeemniveau?

Laten wij iets concreter zijn. Waar zijn die best practices, tools en experts,

1.  die de oplopende conflicten tussen traditionele best practices1 en nieuwe best practices2 oplossen?

2.  die de veranderbare (kern)oorzaken oplossen, die achter klachten, verwijten, terugkerende problemen en doorlopende bezuinigingsdruk schuilgaan?

3.  die het zeer complexe communicatiegebied tussen organisaties en tussen de best practices overbruggen?

4.  die fenomenen3 in complexe omgevingen herkennen en deze met de voor deze fenomenen effectieve technieken oplossen?

____

________________________________________________________________________

1 Traditioneel: Projectmanagement, Governance, servicemanagement en zo voort 

2 Nieuw: Agile/Scrum, zelforganisatie, Rijnlands organiseren, SEMCO en zo voort

3 Fenomenen: Capaciteitsknelpunten/files, omslagpunten, het vlinderslageffect en zo voort 

 .

TOEN DEZE VRAGEN WERDEN BEANTWOORD

Vrij eenvoudige oplossingen leverden resultaten waar de gebruikelijke aanpak op een overvloed aan obstakels vastliep. Met iedere ervaring werd duidelijker wat er aan de hand was. Van een puzzel met duizenden onderdeeltjes ontstond er eentje met slechts een paar fundamentele stukjes. Deze wezen de weg naar de effectieve oplossingen.  

Het bleek dat vraag 1 via slechts één woord is op te lossen. Het complexe communicatiegebied werd via een verrassend eenvoudige oplossing voor 30.000 medewerkers overbrugd. Hier bleef het niet bij. Zelfs bij de geestelijke aandoening ADHD en dyslexie en nadat de resultaten van de officiële aanpak onvoldoende waren, werden de gewenste resultaten bereikt. 

Meer weten over deze en verdere resultaten? Lees dan verder…

 

VOORSPELLING

De succesvolle ondernemingen van de volgende decennia hebben de boven aangegeven vragen beantwoord. 

Concreet:  

•   Traditionele of nieuwe best practice, tool of menselijke aspecten, deze organisaties hebben geleerd die specifieke elementen van de best practices, tools en de psychologie in te zetten, die waarde creëren en die te vermijden, die contraproductief zijn.   

•   Ze hebben het communicatiegebied van vraag 3 overbrugd. Het functioneert als een hogesnelheidstrein.  

•   Ze hebben deeloplossingen vervangen door geïntegreerde oplossingen. Binnen de geïntegreerde oplossingen functioneert het geheel van de in de vorige alinea aangegeven specifieke elementen als één oplossing. In veel gevallen zijn de kosten, inzet en risico’s een fractie van die van de deeloplossingen.   

•   Ze hebben het invoeren van de laatste trends en best practices vervangen door eerst het uitvoerbare ‘solution framework’ voor de specifieke uitdaging en omgeving te identificeren. Vanuit het solution framewerk werken ze terug naar de huidige situaties. Dit levert de weg voor de transformatie.  

•   Ze hebben een berg aan niet-productieve instructies en niet-productive processen overbodig gemaakt door ‘lowest-effort/highest-impact’ sturingsmechanismen en integrale oplossingen. 

Er was nog iets: als bijwerking ontstond agility (wendbaarheid) op enterpriseniveau.

 

Interesse gewekt?

Neem dan contact op met Eugen Oetringer

+31-78-644 0199 (Nederland) of info@comdys.com