Hoe wij de oplopende conflicten tussen traditionele en nieuwe best practices kunnen oplossen | stap 4/4

 

Kijken wij naar de werkwijzen in plaats van de best practices, dan valt op, dat het bij de linker kolom vooral om voorspelbare situaties gaat en bij de rechter kolom om moeilijk te voorspelen situaties. Voorspelbaarheid is het woord dat in 2011 in Management 3.0 werd gepubliceerd. Het was een toevoeging op populaire modellen voor de omgang met complexiteit. En dit was geheel in lijn met de veranderbare kernoorzaak van verlammende bureaucratie en overweldigende complexiteit

Het blijven toepassen van werkwijzen voor voorspelbare situaties (linker kolom) op moeilijk te voorspellen situaties.

Vanaf een bepaald punt aan complexiteit laat dit de kosten, inzet en tijd exponentieel groeien totdat ze niet meer op te brengen zijn. Hieronder een illustratie van de situatie: 

Kan het zijn dat uw organisatie tegen het maximum van de curve aanzit? Met de werkwijzen van de linker kolom en voor zolang deze de dominante werkwijzen blijven, zullen verbeterinitiatieven de organisatie verder naar rechts op de S-curve brengen. Chronische bezuinigingsdruk, burn-out en ontslag van productieve medewerkers zullen blijven oplopen. In een dergelijke situatie is het geen verrassing als men naar nieuwe best practices zoals agile/Scrum, zelforganisatie, Rijnlands Organiseren of Semco wil transformeren.

Het lastige is, dat de werkwijzen van de linker kolom in processen, richtlijnen, IT applicaties, trainingen, certificaten en dergelijke meer geïntegreerd zijn. Hierdoor worden transformatie initiatieven met een overmaat aan obstakels geconfronteerd. Wat op beperkte schaal nog werkt, is een ander verhaal als het naar de hele afdeling of het hele bedrijf zal worden uitgebreid. Het is dan ook geen verrassing, dat dergelijke initiatieven vroeg of laat voorbij het omslagpunt van de boven weergegeven illustratie komen en vastlopen. Om transformatie initiatieven uitvoerbaar te maken en om aan de wendbaarheidseisen (‘agility’) van de huidige wereld te voldoen, moet dit conflict zijn opgelost.

Hiermee zijn wij bij de eenvoudige oplossing aangekomen voor twee van de ‘highest-impact’ problematieken van organisaties:    

Policy of richtlijn op het hoogste niveau – overschrijft andere instructies

 

Uiteraard is er een beetje meer nodig om dit in de dagelijkse besluiten te integreren. Zoals vaak bij complexe uitdagen bleken er ook hiervoor relatief eenvoudige oplossingen te bestaan. Men moet ze alleen weten te vinden en voorbij het positieve omslagpunt te brengen waar terugval in oude werkwijzen wordt voorkomen en hun volledige waarde tot ontplooiing komt.